De reconstructie van verdwenen beelden.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het reconstrueren van een verdwenen beeld of houtsnijwerk. Hieronder vindt u enkele reconstructies van beelden.

 

Let wel, we vermelden telkens onze naam met het jaartal van uitvoering zodanig dat er van vervalsing geen sprake is.

 

Klik door naar ons contactformulier om een prijsofferte en/of aanvullende informatie te bekomen.

 

 

Reconstructie vlampotten voor op orgel te Bree

 

 

De reconstructie van de vlampotten voor op het orgel van Bree

Reconstructie gestolen engel op trapaanzet van preekstoel te Sint-Maria-Oudenhove.

 

 

De reconstructie van de gestolen engelen op trapaanzet van preekstoel te Sint-Maria-Oudenhove

Reconstructie miraculeus beeld Kerselare.

 

 

De copie van het miraculeus beeldje van Kerselare

Reconstructie van de evangeliehouder.

 

 

De reconstructie van de verdwenen evangeliehouder uit de kerk van Ninove, bestaande uit een engel op een voetstuk met de symboliek van de overige 3 evangelisten.

Reconstructie van het beeld de Aartsengel Michael

 

 

De reconstructie van het beeld van de Aartsengel Michael op het gereconstrueerde orgel te Bree.
St. Augustinus, een beeld voor op de preekstoel in de St. Niklaaskerk te Veurne. Op de preekstoel van de St. Niklaaskerk te Veurne ontbrak een beeldje. Hierbij waren er gelukkig genoeg nog foto's beschikbaar en er werd een beeld gemaakt naar gelijkenis met het oorspronkelijke beeld.
Engel te Nieuwpoort.

De reconstructie van de engel volgens schets.

Het beeldje van het OLV-altaar was verdwenen. Gelukkig had men nog het plan van de architect die het altaar ontworpen had. Daardoor konden we het beeldje reconstrueren. Hierbij werd ook heel veel aandacht besteed aan de stijl van de overige beelden.

 

 

St. NIklaasbeeld voor restauratie

 

Het St. Niklaasbeeld van de St. Niklaaskerk te Keiem was aan restauratie toe. De krul van de staf was afgebroken en ook een paar vingers en de polychromie waren beschadigd. Het beeld was aangetast door de houtworm.

Eveneens was zijn attribuut verdwenen.

Hier zie je het beeld vÓÓr restauratie.

 

 

 

St. NIklaasbeeld na restauratie.

Het St. Niklaasbeeld na restauratie. De krul is gereconstrueerd. Ook de vingers en de polychromie werden gerestaureerd. Het beeld werd behandeld tegen de houtworm, gereinigd en behandeld met micro-kristallijne boenwas.

De kuip met 3 kinderen was volgens de dorpelingen reeds tientallen jaren verdwenen. Wij hebben een reconstructie gemaakt van de kuip met de 3 kinderen volgens de aanwijzingen van de dorpelingen, volgens de restanten en sporen op het beeld en ook geïnspireerd volgens het glasraam van de zijbeuk waar ook een tafereel van St. Niklaas te zien is.

Hier zie je het beeld na restauratie.

 

st. Petrus

In de St. Pieterskerk te Koksijde was een beeldje verdwenen van de biechtstoel. Er waren geen foto's beschikbaar van het vorige beeld.

De leemte was erg storend. Daarom werd besloten om een nieuw beeldje van St. Petrus met zijn sleutel maar ook met een vis te ontwerpen. De vis verwijst naar St. Petrus als visser maar ook naar Koksijde als kustgemeente.

Bij het ontwerpen werd rekening gehouden dat het beeld in dezelfde stijl gemaakt werd als de overige beelden die op de biechstoel te vinden zijn.

 

 

Grimbergen oorspronkelijke engel Grimbergen Engel

In de sacristie van de St. Servaasbasiliek te Grimbergen werd een engel gestolen dat deel uitmaakte van een beeldengroep. Aangezien de linkerengel en de verdwenen rechterengel elkaars spiegelbeeld waren hebben wij die verdwenen rechterengel gereconstrueerd als spiegelbeeld van de linkerengel. De linkerfoto toont de originele engel. De rechterfoto toont de nieuwe rechterengel.

 

 

Mozes en David

 

De preekstoel van Wilskerke is versierd met beelden. Twee ervan waren gestolen . Het betrof Mozes en David. Er waren nog foto's van de oude verdwenen beelden. Hierdoor was het mogelijk om de 2 beelden te reconstrueren.

Op de preekstoel van Aalter werden st. petrus en st. Paulusbeeld gereconstrueerd.

 

 

De reconstructie van St. Petrus en St. Paulus voor op de preekstoel van de St. Corneliuskerk te Aalter. Die werden gemaakt volgens de foto's uit de kerkinventaris. Klik hier voor meer informatie.

Zie ook http://www.parochies-van-aalter.be/Week39.htm

De reconstructie van de verdwenen soldaat.(werk in uitvoering)

 

 

De reconstructie van een verdwenen soldaat in het retabel van Zomergem. De reconstructie werd gemaakt volgens een foto van de originele gestolen soldaat.

Na reconstructie

 

 

Reconstructie van de verdwenen engel aan de rechterkant van het tabernakel van het hoofdaltaar in de St. Walburgakerk te Veurne.

Na reconstructie

 

 

Reconstructie van de verdwenen engelkopjes op de preekstoel van Hansbeke. De verdwenen engelkopjes werden gemaakt volgens bestaand model.

Na reconstructie

 

 

Reconstructie van de verdwenen pelikaan op het hoofdaltaar te Brakel.

Na reconstructie

 

Reconstructie van de verdwenen St. Michael op het hoofdaltaar te Brakel.

Na reconstructie

 

Reconstructie van de verdwenen apostel Judas Thaddeus op het hoofdaltaar te Brakel.

Na reconstructie

 

Reconstructie van de verdwenen apostel Andreas op het hoofdaltaar te Brakel.

Na reconstructie

 

Reconstructie van de verdwenen engel voor de sacristie.

Reconstructie van de deurnaald van Virga Jesse Hasselt

 

Reconstructie van de deurnaald van Virga Jesse Hasselt voor de toegang tot de nieuwe devotieruimte.

Cecilia Cecilia Reconstructie van St. Cecilia

 

 

Naar begin

 

Naar unieke beelden.