Vanoverschelde Kunstatelier draagt zorg voor het cultureel erfgoed.

 

Sinds 1982 zijn we eveneens gespecialiseerd in het restaureren en reconstrueren van houtsnij-en beeldhouwwerk.

 

De restauratie van houtsnijwerk voor historische orgels,  communiebanken, preekstoelen, altaren, biechtstoelen, koorgestoelten en ander kerkmeubilair behoort tot één van onze specialiteiten.  

 

Onze restauratiewerken zijn met de grootste nauwkeurigheid en met de hoogste vakbekwaamheid uitgevoerd.  

 

Tijdens de restauratie worden  de authentieke kunstvoorwerpen met eerbied en respect  behandeld, respect voor het unieke karakter van het kunstvoorwerp, de oorspronkelijke materialen waaruit het gemaakt is en voor de technieken die gebruikt werden.

 

Hierbij wordt het behoud van de authenticiteit zo veel mogelijk nagestreefd door het streven naar minimale interventie.   Eventuele aanvullingen zullen altijd vooraf zorgvuldig bestudeerd worden en de authentieke compositie respecteren. 

 

Bij het restaureren werken we volgens het principe van de reversibiliteit. Wij letten erop dat de restauratiebehandeling in principe omkeerbaar is. Daarom gebruiken we producten, materialen en technieken die het kunstvoorwerp niet beschadigen.

 

Van iedere restauratie wordt een restauratiedossier opgemaakt voor het archief waarbij duidelijk wordt vermeld wat gerestaureerd werd aan de hand van foto's en uitleg. Bovendien is elke ingreep of toevoeging herkenbaar met het blote oog of met behulp van onderzoeksmethodes.

 

Maak uw keuze en ontdek enkele van onze referenties ! Een referentielijst kan bekomen worden op simpele aanvraag.