Restauratie van houtsnijwerk.

 

Het restaureren van lambrisering, preekstoel, koorgestoelten, communiebanken, biechtstoelen, etc... is vaak noodzakelijk voor het behoud van het patrimonium. Het meubilair dat soms verscheidene eeuwen oud is kan door de tand des tijds vaak erg beschadigd zijn. Hierbij vallen er stukken beeldhouwwerk of houtsnijwerk af. Indien deze bewaard gebleven zijn kunnen wij die terug bevestigen op een deskundige manier op het originele meubel.

 

Na een deskundig onderzoek van het teruggevonden stuk snijwerk wat betreft het breukvlak, de stijl van het snijwerk en het symbolisme kunnen we terug vinden waar het stuk zich oorspronkelijk bevondt.

 

Tijdens de restauratie wordt de ingrepen beperkt tot het mimimum. Dit wil zeggen dat zo weinig mogelijk van het originele houtsnijwerk verdwijnt. Gebroken snijwerk wordt terug aan elkaar gelijmd op een stevige manier. Verdwenen stukken snijwerk worden bijgemaakt.

 

Van iedere restauratie wordt een restauratiedossier opgemaakt voor het archief waarbij duidelijk wordt vermeld wat gerestaureerd werd aan de hand van foto's en uitleg.

 

Verscheidene referenties  kunnen de kwaliteit van ons werk staven. Een referentielijst kan op aanvraag verkregen worden.

 

 

De restauratie van het beeldhouwwerk van het orgel en de balustrade van de kerk te Houtkerque (Frankrijk).
De communiebank na restauratie
Orgel te Nielles-lès-Ardres (F)
Restauratie communiebank in de basiliek van de Norbertijnerabdij te Grimbergen Restauratie beeldhouwwerk en reconstructie van houtsnijwerk van orgel te Nielles-lès-Ardres (F)  
Andere orgels
Restauratie van de preekstoel
Restauratie van het beeldhouwwerk van het orgel te Millegem. Restauratie preekstoel in de kerk te Gullegem  
Restauratie kerkmeubilair te Melsele. De biechtstoelen te Nieuwpoort.  

Restauratie kerkmeubilair in de kerk te Melsele : biechtstoelen, koorgestoelten, preekstoel, lambrisering, etc..

 

Restauratie en onderhoud van het kerkmeubilair van de OLV-kerk te Nieuwpoort  
Restauratie van de preekstoel van de st. Willemskerk te Wilskerke. Restauratie lambrisering te Reet  
Restauratie van Restauratie van de biechtstoelen te Herdersem  
Restauratie van een gedeelte van het meubilair in de St. Pietersbandenkerk te Welle Restauratie biechtstoelen in de kerk te Herdersem  
De restauratie van het beeldhouwwerk van de balustrade van het orgel te Wezembeek-Oppem De restauratie van het beeldhouwwerk van het orgel en de balustrade van de kerk te Houtkerque (Frankrijk).
De restauratie van het beeldhouwwerk van de balustrade van het orgel te Wezembeek-Oppem. De restauratie van het beeldhouwwerk van het orgel en de balustrade van de kerk te Houtkerque (Frankrijk).
Restauratie van het beeldhouwwerk in de balustrade van het orgel te Wezembeek Oppen.
De restauratie van het houtsnijwerk van de klokkentoren van de Jeruzalemkerk te Brugge.